Rezervace konzultace

Zde máte možnost provést svou rezervaci termínu.

Výběr konzultanta

Martin Cidlinský
Šárka Tesařová
600 Kč - 30 min
  • Dotazník Vaší rodinné anamnézy a vašich stravovacích návyků
  • Analýzu Vašeho těla na přístroji TANITA včetně interpretace výsledků
  • Vyhodnotíme Vaše aktuální stravovací návyky
2500 Kč - 1 hod
  • Vyhodnocení Vašeho krevního testu popř. dalších laboratorních vyšetření ( zajistíme u nás na klinice )
  • Vytvoření stravovacího plánu podle cíle, kterého chcete dosáhnout s ohledem na Vaše stravovací preference
  • Vytvoření 6 jídelníčků, které můžete ihned jednoduše začít používat
  • Vytyčení Vašich postupných kroků na cestě k dosažení Vašeho cíle
  • Následné 2 konzultace ( pod dobu 12 týdnů ) dle Vašich potřeb. Společně vyhodnotíme, jak se vám daří plnit Vaše postupné kroky
Vyberte datum

Pár informací o Vás